CodeWeekPL

15 — 23 października 2016

4 grudnia 2015 15:05

Konferencja "Nauka programowania w Polsce WYZWANIA – POMYSŁY – PERSPEKTYWY – DOŚWIADCZENIA"

10 grudnia 2015 roku w godzinach od 9 do 15 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Talent: „Nauka programowania w Polsce WYZWANIAPOMYSŁYPERSPEKTYWY – DOŚWIADCZENIA” stanowiącą podsumowanie projektu „Ogólnopolska Akademia Programowania” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Głównym celem spotkania jest dyskusja środowisk informatycznych nad perspektywami rozwoju nauk informatycznych w Polsce oraz skutecznymi metodami dydaktycznymi , które pomogą zwiększyć osiągnięcia w tej dziedzinie na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach spotkania odbędą się cztery panele dyskusyjne:

W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody dla najlepszych uczestników projektu, konkursów regionalnych i ogólnopolskich, organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania.

Cały program konferencji dostępny jest na stronie Akademii Programowania.

Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni jest organizacją pozarządową wspierającą rozwój młodzieży zainteresowanej dziedzinami informatyki i matematyki. W ramach zadań publicznych realizowanych na zlecenie organów państwowych, zajmuje się organizacją warsztatów i obozów naukowych, konkursów informatycznych, konferencji oraz spotkań promujących edukację programistyczną wśród młodego pokolenia z całej Polski.

Informacja prasowa Stowarzyszenia Talent