CodeWeekPL

15 — 23 października 2016

1 października 2015 12:20

Włodzimierz Marciński - Lider Cyfryzacji w Polsce zaprasza do włączania się w Tydzień Kodowania

Do wzięcia udziału w Tygodniu Kodowania zachęca także Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce. Mamy przyjemność przekazać Jego zaproszenie:

Cieszę się, że europejska inicjatywa Code Week zakorzeniła się i owocnie rozwija w Polsce. Słowo „code” tłumaczone jako kodowanie jest jednak uproszczeniem. Działania tak nazywane pokazują, przede wszystkim uczniom, a od niedawna także przedszkolakom, że komputer nie służy wyłącznie do zabawy, i że może wykonywać ich polecenia, które ułożone w odpowiedni sposób tworzą program. Że program może być zapamiętany, rozwijany zgodnie w wyobraźnią i budowanym scenariuszem. Efektem programu może być gra, rysunek czy rozwiązanie zadania. W ciekawy i atrakcyjny sposób uczy myślenia abstrakcyjnego, przewidywania i planowania, kreatywności. To wstęp do wspaniałej przygody jaką oferuje aktywny kontakt ze światem cyfrowym.

W najbardziej rozwiniętych krajach świata wpływ technologii cyfrowej na PKB przekracza już 10%. Pojawia się termin e-leadership, którym określa się wiodący wpływ rozwiązań cyfrowych dla rozwoju gospodarki, nauki i edukacji, zdrowia i opieki społecznej, funkcjonowania państwa czy rozwoju społecznego. Oczywiście nie wszyscy, którzy dziś poznają tajniki kodowania będą w przyszłości twórcami rozwiązań informatycznych, ale bez wątpienia systemy te będą towarzyszyły im przez całe życie. Już dziś uważa się, że 60% dzieci zaczynających edukację będzie w przyszłości pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Większość z tych zawodów powstanie dzięki rozwojowi cyfrowemu. Ucząc dziś kodowania tworzymy umiejętności dla przyszłości.

Wraz z partnerami Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce apeluję o udział w wydarzeniach w Tygodniu Kodowania. Uczmy się programować, bo w tej dziedzinie już jesteśmy w światowej czołówce.

Nasza aktywność w Tygodniu Kodowania będzie dostrzeżona w całej Europie i wzmocni opinię o naszym kraju, kraju ludzi z wyobraźnią, twórczych i kreatywnych. Włączajmy się w organizację Tygodnia Kodowania.

Włodzimierz Marciński
Lider Cyfryzacji w Polsce