CodeWeekPL

15 — 23 października 2016

14 października 2015 12:14

Profesor Maciej Sysło o kodowaniu

Już 16 października 2015 podczas Pikniku Koderów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się debata ekspercka pt. „Jaka jest przyszłość nauki programowania w Polsce?”. Udało nam się namówić jednego z prelegentów, prof. Macieja Sysłę z Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, na udzielenie krótkiego wywiadu jeszcze przed debatą.

Dlaczego nauka kodowania ma znaczenie?

Programowanie czy kodowanie rozwija m.in. logiczne myślenie i kreatywność, a ogólnie – myślenie komputacyjne, które staje się niezbędne do funkcjonowania w środowisku przepełnionym technologiami komputerowymi i informatycznymi.

Jak ocenia Pan takie inicjatywy jak Tydzień Kodowania?

Jest to zwrócenie uwagi i pobudzenie do aktywności w zakresie kodowania różnych grup uczniów, nauczycieli i innych osób na terenie całej Unii. Jednocześnie uświadamia on społeczne znaczenie umiejętności informatycznych i samej informatyki. Taki tydzień powinien być podsumowaniem inicjatyw, które trwają okrągły rok.

Jak Pana zdaniem powinna wyglądać nauka kodowania w Polsce?

Przedstawiamy to jako Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN w propozycji zmian w podstawie programowej. Ważne jest postawienie właściwego celu – to nie ma być kształcenie programistów, ale kształtowanie i rozwijanie myślenia komputacyjnego, dla którego programowanie jest jednym z narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.

Co wnoszą do polskiej edukacji takie programy jak Mistrzowie Kodowania?

To jest świetny impuls dla uczniów i dla nauczycieli. Dalej pałeczkę powinny przejąć szkoły, by zapewnić uczniom i nauczycielom regularne zajęcia informatyczne.

Jakie są najnowsze trendy w nauce kodowania na świecie?

Można powiedzieć, że ostatnim trendem jest tzw. wizualne programowanie w takich środowiskach jak Scratch, a także programowanie robotów i innych urządzeń cyfrowych. Przewiduję, że kolejnym będzie programowanie w środowisku internetu rzeczy.

Jak widzi Pan przyszłość kodowania w Polsce? W jakim miejscu będziemy jako kraj za 3 lata?

Spodziewam się, że proponowane przez Radę przy MEN zmiany w podstawie programowej spowodują, iż informatyka – a w jej ramach programowanie – będą powszechnie nauczane w naszych szkołach, otwierając przed naszymi uczniami szerokie pole wyborów dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej – w szczególności związanych ze specjalnościami informatycznymi.

Postuluje Pan uwzględnienie kodowania w podstawie programowej. Jakie skutki dla szkoły, nauczycieli i uczniów niosą ze sobą te zmiany?

Nauka programowania stanie się elementem szerszego kształcenia informatycznego. Proponujemy, by zostali tym objęci wszyscy uczniowie na wszystkich poziomach kształcenia. Każdy uczeń będzie miał możliwość rozwijania umiejętności informatycznych i programistycznych odpowiednio do swoich zainteresowań i przyszłych wyborów kształcenia i kariery zawodowej.

W debacie eksperckiej „Jaka jest przyszłość nauki programowania w Polsce?” poza prof. Maciejem Sysłą wezmą udział: Blanka Fijołek, Ambasadorka Code Week PL i pomysłodawczyni programu „Mistrzowie Kodowania”, Barbara Halska z Fundacji Media 3.0, Robert Król z Fundacji Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” oraz Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce. Moderatorem będzie Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Komentarz do debaty wygłosi: Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Zapraszamy o 14.00 w najbliższy piątek do Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie przybycia na adres codeweek@mdrn.pl.